Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 274
  • Tổng lượt truy cập: 4854
  • Tất cả: 91
Đăng nhập
Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
  Ngày 11/ 01 /2021, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

         Ngày 11/ 01 /2021, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
         Năm 2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các xã, các ngành tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Đãcử 7 đồng chí đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, tổ chức được 01 lớp đối tượng 4 cho 46 đồng chí, tổ chức môn học giáo dục quốc phòng cho 755 em học sinh; công tác tuyển sinh quân sự tiếp nhận 18 hồ sơ, có 6 em trúng tuyển vào trường Đại học trong quân đội; đào tạo, tập huấn, huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ từ năm thứ nhất đến năm thứ tư và dân quân binh chủng cho tổng số 1.020 đồng chí, kết quả đạt khá trở lên ( đạt tỷ lệ 2,4% so với tổng dân số), tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ chiếm 106 đồng chí, 914 đoàn viên, thanh niên. Rà soát nắm số lượng, chất lượng lứa tuổi 17 và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; tuyển quân, giao quân đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch; Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ huy quân sự huyện đã vận động ủng hộ 09 triệu đồng và 196 ngày công lao động. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật để thực hiện các nhiệm vụ. 

Một số hình ảnh hội nghị:

        Năm 2021, huyện Nguyên Bình tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân; Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh; Làm tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân; Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ;  Duy trì thực hiện các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tổ chức diễn tập cấp xã năm 2021 tại 04 xã trên địa bàn huyện; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2021 trên địa bàn 02 xã Minh Tâm, Vũ Minh; Triển khai có hiệu quả các sáng kiến, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình đã khen thưởng 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. /.        

Sầm Giáo

Trung tâm VH-TT Nguyên Bình

 

Tin tức
Đăng nhập