Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 428
  • Tổng lượt truy cập: 9172
  • Tất cả: 64
Đăng nhập
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND HUYỆN, KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 08/5/2023, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, đơn vị bầu cử số 05, tiếp xúc với hơn 40 cử tri xã Triệu Nguyên và xã Thể Dục.

anh tin bai

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND huyện đã báo cáo kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm 2023; đồng thời trả lời một số ý kiến, phản ánh của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

anh tin bai

Bà Hà Thị Huyên - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị củ cử tri

Qua đây, cử tri xã Triệu Nguyên và xã Thể Dục đã kiến nghị với HĐND huyện về các vấn đề liên quan đến đường giao thông nông thôn, các chương trình dự án...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương và đại biểu HĐND huyện trả lời thỏa đáng. Những ý kiến ngoài thẩm quyền, các đại biểu đã ghi nhận và sẽ trình HĐND huyện xem xét trong kỳ họp sắp tới.

Tin tức
Đăng nhập