Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 409
  • Tổng lượt truy cập: 9153
  • Tất cả: 45
Đăng nhập
Chi bộ Văn hóa và Truyền thông: Tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 12/6 Chi bộ Văn hóa và Truyền thông huyện Nguyên Bình tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến tham dự, có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyên, đại diện Ban tổ chức và Ban kiểm tra Huyện ủy. 13/13 đảng viên trong Chi bộ. 

Ngày 12/6 Chi bộ Văn hóa và Truyền thông huyện Nguyên Bình tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến tham dự, có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyên, đại diện Ban tổ chức và Ban kiểm tra Huyện ủy. 13/13 đảng viên trong Chi

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 Chi bộ Văn hóa và Truyền thông huyện Nguyên Bình đã phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả các phong trào hoạt động và mọi lĩnh vực chuyên môn được giao.

Kết quả, đã triển khai tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng pa nô, áp phích được 520 pa nô, áp phích; treo 780 câu băng rôn khẩu hiệu; 320 lượt xe lưu động. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn nghệ thuật tổ chức đưa thông tin về cơ sở được 8 đợt với 45 buổi tuyên truyền bằng sân khấu hóa tại các xã, thị trấn thu hút trên 25.000 lượt người đến xem. Duy trì thường xuyên thời lượng tiếp âm, tiếp sóng phát thanh VOV1 được 11.900 giờ; truyền hình VTV1 được 74.400 giờ; truyền hình địa phương Cao Bằng 3.650 giờ. Cộng tác với các cơ quan báo chí của tỉnh và đăng trên cổng thông tin điện tử của huyện được 1.155 tin bài.

 Hàng năm, trong các ngày lễ tết luôn chú trọng chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Công tác bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử trên địa bàn được thực hiện tốt. Thông qua các phong trào hoạt động, Chi bộ lựa chọn kết nạp được 5 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch cấp trên giao.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ phấn đấu: 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh theo chuyên đề từng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; 100% đảng viên được học tập các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% gia đình đảng viên đạt “Gia đình văn hóa”; phấn đấu hằng năm kết nạp Đảng viên đạt và vượt theo kế hoạch được giao; hằng năm có ít nhất 1 đảng viên được bồi dưỡng năng cao trình độn lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, hoặc tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn; phấn đấu hàng năm Chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại Đại hội đã bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nguyễn Thuấn

Trung tâm VH & TT Nguyên Bình

 

Đại hội đã bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Thuấn

Trung tâm VH & TT Nguyên Bình

Tin tức
Đăng nhập